Algemeen
Uitleg psalmen Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming De Nieuwe Psalmber... > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Geweldsteksten > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes Ã  Lasc... Johannes Ã  Lasc... Johannes Ã  Lasc... Johannes Ã  Lasc... Johannes Ã€ Las... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 260 t/m 265 Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer

Over het geloof

Vr. 111 Het zal gepast zijn een definitie van het ware geloof te ontlenen aan datgene, waaruit wij de grondslag nemen, waarop het geloof moet steunen. Antw : Zó is het. Wij mogen het dan zó bepalen, dat wij zeggen dat het een zekere en vaststaande kennis is van de Vaderlijke goedwilligheid van God jegens ons, gelijk Hij door het Evangelie betuigt dat Hij ons door de weldaad van Christus tot een Vader en Beschermer zijn zal.

Vr. 112 Nemen wij dat van onszelf aan, of ontvangen wij het van God? Antw : De Schrift leert, dat het een bijzondere gave van God is, en de ervaring bevestigt dat.  

Vr. 113 Welke ervaring noemt ge mij? Antw : Wel, ons verstand is te grof om de geestelijke wijsheid van God te kunnen vatten, die ons door het geloof onthuld wordt;en onze harten zijn te zeer geneigd, hetzij tot wantrouwen, hetzij tot een verkeerd vertrouwen op onszelf en de schepselen, dan dat zij eigener beweging in God zouden rusten. Voorwaar, de Heilige Geest maakt ons door Zijn verlichting vatbaar om die dingen te begrijpen, die onze bevatting anders ver te boven zouden gaan; en Hij vormt ons tot een vaste overtuiging, door de beloften van het heil in onze harten te verzegelen.

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep