Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Na een stormachtige reis komen de ballingen in Denemarken aan, maar ze worden daar ruw weggejaagd. Vooral de lutherse predikanten doen erg veel kwaad en stoken de (lutherse) koning en de burgers op tegen deze calvinistische vluchtelingen. Na veel ellende en na op verscheidene plaatsen in Noord-Duitsland onderdak te hebben gezocht, komen ze eindelijk weer in Emden aan, waar ze opnieuw met open armen worden ontvangen! In korte tijd komen er 6000 vluchtelingen en de overheid en burgerij doen er alles aan om deze ballingen op te vangen. Daarom heet Emden in deze tijd: Moeder van vluchtelingen en ballingen en Herberg der uitverkorenen Gods. À Lasco wordt weer superintendent van Oost-Friesland, hoewel de hovelingen van gravin Anna hem veel te onbuigzaam vinden. Maar het volk heeft hem veel te lief om hem geen superintendent te maken. Toch bezwijkt gravin Anna na korte tijd voor de druk van buiten en van binnen en ontslaat ze À Lasco. Daarom verlaat hij in 1555 voorgoed Emden en trekt naar Wezel. Zijn gezin is inmiddels verstrooid: de kinderen uit zijn eerste huwelijk blijven bij zijn vriend Albert van Hardenberg. En omdat zijn tweede vrouw in verwachting is, blijft zij nog in Emden. In Wezel zijn veel vluchtelingen uit Engeland neergestreken, daarom gaat À Lasco daarheen om ze te dienen. Maar ook daar moeten de calvinisten zich na korte tijd onderwerpen aan de lutherse dwalingen. Zelfs Calvijn (die de situatie niet goed doorziet) raadt eerst aan zich maar te schikken. Maar À Lasco, die toch dikwijls toegeeflijk is, ziet beter in dat het niet mag en raadt aan om liever opnieuw zwerveling te zijn, dan de lutherse dwalingen te aanvaarden! Zo komen ze aan in Frankfurt, waar Petrus Datheen predikant is, die samenwerkt met À Lasco. Ook hier komt na verloop van tijd door tegenwerking van lutherse predikanten de vrijheid om God te dienen naar Zijn wil, in gevaar. Om dit probleem op te lossen komt Calvijn uit Genève helemaal naar Frankfurt, waarbij À Lasco hem voor de eerst maal in zijn leven ontmoet. Maar ook dit bezoek baat helaas niet. Dan vertrekt À Lasco in 1556 naar Polen. Op 8 januari 1560 sterft Johannes à Lasco, die zoveel heeft mogen betekenen voor Gods kerk in ons verdrukte Vaderland, moegestreden, maar biddend voor de bedreigde kerk van God; terwijl hij nog een paar maal uitroept: mijn Heere en mijn God. In zijn geliefde Vaderland wordt hij begraven. Zijn leven kan worden samengevat met de woorden op zijn portret uit Galaten 1 vers 10:

Si hominibus placerem; Christi servus non essem,

dat is:

Indien ik mensen behaag, zo ben ik geen dienaar van Christus.

Hij schreef in 1544:

In het kort wil ik aan u bekend maken de weldaad en kracht van Christus de Heere aan mij. Ik was voorheen een beroemde farizeeër, met veel ambtelijke titels versierd. Veel aanzienlijke financiële voorrechten bezat ik van kinds af. Ik was ermee overladen. Maar door Gods genade heb ik alles vrijwillig mogen prijsgeven. Van mijn vaderland en van mijn vrienden heb ik afscheid genomen, omdat ik zag dat ik onder hen niet op een christelijke manier kon leven. Nu ben ik in den vreemde een arme slaaf van mijn arme, voor mij gekruisigde Heere Christus. Hij heeft mij kort geleden aangesteld als dienaar van de kerken om de evangelische leer te verkondigen. Dit is overeenkomstig de wil van Hem, Die mij door Zijn barmhartigheid heeft geroepen uit de stal van de farizeeërs tot Zijn kudde. De goede God heeft mij weer aan mijzelf teruggegeven en mij op een wonderlijke manier midden geroepen tot de ware kennis van Hem. Hem zij de lof in eeuwigheid! Amen. Nu ik dan door de Goddelijke weldaad aan mijzelf ben teruggegeven, probeer ik de kerk van Christus ─ die ik in mijn farizeeërschap onwetend haatte ─ naar mijn zwakke vermogen te dienen. En ik bid de genade van God dat Hij mijn penningske onder de schitterende gaven van anderen (evenals dat van de weduwe uit Lukas 21) niet zal versmaden, maar goedgunstig zal gebruiken tot opbouw van Zijn kerk.

Nadat hertog Christoffel van Wurtemberg À Lasco niet wil beschermen, omdat deze met de Augsburse Geloofsbelijdenis niet op alle punten instemt, antwoordt À Lasco:

Wat betreft de bescherming van de hertog, wij hebben wel iets beters van zijn gunst verwacht, maar de bescherming van God zal ons nochtans niet ontbreken, zoals deze ons tot hiertoe niet ontbroken heeft, zelfs al moesten wij van alle menselijke hulp verstoken zijn. God is Getuige van onze onschuld en Hij zal ook eens ons aller Rechter zijn. Aan Zijn bescherming vertrouwen wij daarom onze gehele zaak toe en wij twijfelen niet aan Zijn goedheid.