Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Hoe moet ik omgaan met...

ergernis?

Het woord ergernis / aanstoot heeft twee betekenisvelden.

  1. In het alledaagse Nederlands.
  2. In de Bijbel.

(a1) Wanneer jij je ergert (ergens aanstoot aan neemt) of wanneer anderen jou ergeren (jou aanstoot geven) of (a2) wanneer jij anderen ergert – wat moet je dan doen?

(a1) Het is goed om ons niet zomaar te ergeren. Dan zegt dat immers meer over onszelf dan over de persoon over wie, of het geval waarover we ons ergeren. Het kan er op wijzen dat we een kruidje-roer-me-niet zijn, licht geïrriteerd / gauw aangebrand. Dan reageren we meteen stekelig en maken snel ruzie. Wanneer we ons ergeren zonder goede reden, zondigen we. Alleen wanneer er onrecht wordt gedaan, wanneer we dus aan zonden ons stoten / een aanstoot nemen, dán kan het zijn dat ergernis niet zondig is. Ik schreef: kán zijn… we kunnen ons aan zonden ook op een farizese manier stoten: we beelden ons dan in beter te zijn. Denk aan de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar in tempel (Lukas 18). Ook is het verstandig eerst een onderzoek in te stellen naar de achterliggende redenen waarom mensen of dingen ons ergeren, vóórdat we ons ergeren.

(a2) Wanneer jij een ander ergert door bijbels gedrag, is dat niet erg en maak je het niet erger. Maar wanneer jij iemand ergert door je kleding of woordgebruik, bokkigheid, trots of welke andere kwalijke karaktereigenschap of onbeleefd gedrag ook, dan ben je verkeerd bezig. Dan moet je daar vergeving voor vragen, zowel aan God als aan de persoon / personen die je onnodig hebt geërgerd. Je kunt het echter niet altijd voorkomen dat mensen een ergernis aan je nemen. Wanneer je, om een voorbeeld te geven, zegt dat alleen de Bijbel de waarheid is, zul je in onze moderne multireligieuze samenleving wel ergernis geven. Dat hoef je je echter niet aan te trekken. Mits je het op de juiste toon hebt gezegd (niet verwaand). Laat dan ook in je gedrag merken dat je je naasten niet veracht. ‘Ergernis’ komt van ‘erg’ en ‘erger’. Laten we ons ervoor inzetten dat dingen niet erger worden, maar beter, door ons gedrag, enz. Als het gaat over het woord ergernis in de Bijbel, moeten we bedenken dat de betekenis van dat woord in de loop der eeuwen ietwat verschoven is. We lezen daar dat je hand of je oog je kan ergeren. Wat zou dat toch betekenen? In het Grieks staat voor ‘ergeren’ een woord (skandalízo) waar, zoals je wel ziet, ons woord ‘schandaal’ van af komt. Het betekent zoiets als ‘een struikelblok in de weg leggen waarover iemand kan struikelen of vallen’, vandaar: ‘aanstoot geven’. In verband met je hand of oog gaat het dan over ‘verleiden tot zondigen’. Mijn ogen kunnen mij tot zonde verleiden, bijvoorbeeld door de computer waarop ik nu De Catechisant typ. Wat moet ik nu doen met die ergernis / aanstoot? De Heere Jezus zegt ons: ten koste van alles vermijden. Waarom? Heel simpel: omdat zondigen zo ontzettend, ontzettend, ONTZETTEND erg is. Hoe beleef ik dat? Hoe beleef jij dat? Sommige zonden vinden we wel erg, maar álle zonden? Ook zonden die via de ‘oogpoort’ binnen komen, zoals erotische plaatsjes / video’s?  Hoeveel mag het jou kosten om niet te zondigen?

Niet alleen zonde kan zo’n ergernis / aanstoot zijn, maar ook het goede, het béste kan een ergernis zijn: de Heere Jezus Zelf. Lees maar mee in 1 Korinthiërs 1 vers 23:

Wij prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een ergernis en voor de Grieken een dwaasheid.

Is dat alles wat we over het evangelie van de Gekruisigde kunnen zeggen? Nee, de apostel vervolgt in vers 24:

Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods.

Wat is zo ergerniswekkend aan het kruisevangelie? Weet je dat nog niet? Wie zichzelf leert kennen, merkt dat hij niet een ter dood veroordeelde als zijn Plaatsvervanger wil erkennen. Waarom niet? Om de eenvoudige reden, dat ik het dan moet erkennen zelf aan dat vloekhout te moeten sterven onder de eeuwigdurende vervloekingen van God.

Verder: als je geweten het hier eerlijk hiermee eens is, dan ergert dit kruisevangelie je nóg een keer: nu, omdat zalig worden zó eenvoudig is: zie op Jezus, vertrouw je onvoorwaardelijk aan Hem toe en je bent gered – zonder iets zelf eraan te hoeven toevoegen! Kom, lezer, erger je niet aan het zó eenvoudige reddingsplan van God:

Zie op Mij, en word behouden!