Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

’t Betaamt ons onbekende psalmen aan te heffen

Het is zaak dat de gereformeerde gezindte zich inspant om kerkgangers ook met de onbekende psalmen vertrouwd te maken, stelt L. M. P. Scholten.

Mijn suggestie om de tien minst bekende psalmwijzen te vervangen door andere wijzen uit ons psalmboek om deze psalmen zo uit de onbekendheid te halen, heeft veel reacties opgeroepen.

Eén daarvan was dat ik daarmee de gemakkelijkste weg zou kiezen. De mensen die dat zeiden, hebben de zaak niet goed begrepen. Volgens mij is het eerder de moeilijkste weg, in elk geval bij voorbaat een onhaalbare weg, als ik let op de overvloed aan negatieve reacties.

Overigens had ik die negatieve reacties wel verwacht. Duidelijk is dat de meeste mensen deze tien psalmmelodieën, ook al worden ze zelden of nooit gezongen en liggen ze bij de meesten niet eens in hun muzikale geheugen, toch niet kwijt willen.

Organist

Het doel, de zingbaarheid van alle 150 psalmen, moet dus op andere wijze bereikt worden. De reacties die mij bereiken, bevatten vele bruikbare tips om dat doel te bereiken.

Onbruikbaar acht ik de suggestie om de praktijk van Calvijn in Genève na te volgen door alle psalmverzen tijdens de gewone kerkdiensten volgens een rooster in een halfjaar systematisch door te zingen. Onbruikbaar is ook het voorstel om het oude strijdpunt ritmisch contra niet-ritmisch van stal te halen.

Het eerste en voornaamste punt waar het wel op aankomt, is dat de predikanten en de ouderlingen die in de leesdiensten voorgaan, er steeds attent op zijn om ook minder bekende en onbekende psalmen te laten zingen. En daarbij, wanneer er een echt onbekende psalm is gezongen, die een paar weken later te herhalen en nog eens.

De organist heeft de belangrijke taak om als er een minder bekende of onbekende psalm op het briefje staat, die uitvoerig vóór de dienst aan de gemeente voor te spelen en dan ook nog eens in het voorspel.

Boeiend vond ik de reactie van Geert Agteresch in de krant van gisteren. Hij constateerde dat alle tien psalmen die ik noemde, een dorische melodie hebben. Zijn conclusie: „Daar zit het probleem voor het grootste gedeelte: de musici van tegenwoordig hebben geen kennis hoe de (Geneefse) modale melodieën te benaderen.” Aan de organisten om aan te tonen dat Agteresch ongelijk heeft.

Schat

Ook de scholen hebben een groot aandeel in het geheel. Het moet mogelijk zijn om de kinderen bij het verlaten van het basisonderwijs vertrouwd te doen zijn met alle psalmwijzen. In het voortgezet onderwijs kan dat worden uitgebouwd.

Hoe mooi het beeld ook is van het hele gezin psalmenzingend rond het orgel, de werkelijkheid is in de meeste reformatorische woningen helaas anders geworden. We moeten daarom niet alles van het gezin verwachten wanneer het gaat om het aanleren van onbekende psalmen. Goed samenspel tussen school en gezin wil nog wel eens helpen. Waar een wil is, is een weg.

Het gebruik van cd’s kan in de huisgezinnen ook veel betekenen (trouwens ook ten kwade!). Dat vereist wel een omschakeling bij de producenten. De bekende boek-en-muziekcatalogus van uitgeverij Den Hertog bevat vele pagina’s psalmen-cd’s, maar het repertoire blijkt beperkt. Het gaat (zoals enkele titels luiden) om ‘geliefde psalmen’. De tien psalmen die ik op het oog heb, zag ik nergens genoemd. Natuurlijk, de commercie mag een rol spelen. Maar welke uitgever durft het aan om een cd speciaal van het tiental te maken?

De catechisatie is een ideale gelegenheid om de jeugd, voortbouwend op wat op school geleerd is, opnieuw systematisch met de schat der psalmen in aanraking te brengen.

Gemeenten die beschikken over een eigen kerkbode, kunnen daarin gemakkelijk een hoekje inruimen voor de organist, die dingen uitlegt en aankondigt welke psalmen hij binnenkort speciale aandacht voor en na de dienst denkt te zullen geven.

Zo is er nog heel wat meer te bedenken. Psalmzanggroepen, psalmzangavonden die juist in het teken zouden kunnen staan van de minder bekende of onbekende psalmen.

Noodmaatregelen

Mijn oorspronkelijke idee om voor bepaalde psalmen een andere (niet een nieuwe!) psalmwijs te zoeken, was bepaald niet nieuw. Iemand liet ons weten dat een met name genoemde, nog niet zolang geleden overleden, vermaarde predikant Psalm 80 opgaf met daarbij de toevoeging: „We zingen het op de wijs van Psalm 105.” Een andere dominee placht de Avondzang te laten zingen op de wijs van Psalm 134.

Laat dergelijke noodmaatregelen niet meer nodig zijn. Maar laten we ook afspreken dat als het met de genoemde middelen niet lukt, er alsnog anders gehandeld dient te worden. Want het gaat tenslotte niet om de handhaving van een melodie, al heeft die nog zo’n eerbiedwaardig verleden. Het gaat om de inhoud. „’t Betaamt ons psalmen aan te heffen, die lieflijk zijn en harten treffen.”

De auteur is oud-directeur van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS).