Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

De armen van Lyon

In de middeleeuwen is bijna heel de kerk in dwaalleer en zonde verdronken, zoals we de vorige keren moesten ontdekken. Toch betekent dit niet dat er geen kinderen van God meer zijn, of dat de kracht van Gods Woord helemaal weg is, of dat de Heilige Geest niet meer werkt. Eén van de voorbeelden, aan wie we kunnen zien dat de Heilige Geest nog werkt in die vreselijke tijd van verval, is Petrus Waldes uit de Franse stad Lyon. Hij komt tot verandering of bekering doordat een vriend van hem tijdens een vrolijke bijeenkomst plotseling sterft. De vraag dringt zich dan met kracht aan Petrus op: 'Waar zou jouw ziel zijn, als jíj nu eens was gestorven?' En Petrus weet daarop geen antwoord. Kort daarna hoort hij iemand vertellen over een monnik die eeuwen tevoren alles opgaf om in armoede de Heere Jezus na te volgen. Petrus vraagt aan een bevriende priester hoe dit toch zit. En die leest hem voor wat Jezus zegt in Mattheüs 10, dat de discipelen geen geld en zo moesten meenemen op hun reis om te prediken. Petrus Waldes voelt het verlangen in zijn hart om ook zo'n gezondene van de Heere Jezus te zijn en in armoede een prediker van Gods Woord te wezen. Hij laat het Nieuwe Testament in het Frans vertalen (wat heel veel geld kost) en verkoopt daarna zijn overblijvende bezittingen. Binnen korte tijd komen er veel mensen naar hem toe, die ook zo willen leven. Hun geld geven ze aan de armen en zelf gaan ze twee aan twee van huis tot huis om het Woord van God te preken. En hoewel deze eenvoudige predikers niet zo heel veel weten van de Bijbel, maakt het toch diepe indruk op het hart van vele honderden mensen. Mensen horen nu namelijk iets over God en over de Heere Jezus Christus, wat ze in de roomse kerk van hun dagen nog nooit gehoord hebben. Maar helaas komt er in korte tijd ook een heel groot probleem. De bisschop van Lyon verbiedt Petrus Waldes en zijn volgelingen om te preken. Preken mag alleen een priester doen, alleen met goedkeuring dus van de kerk. Maar deze eenvoudige, alledaagse mannen zijn niet opgeleid om te preken. En ze vragen ook van de kerk geen toestemming om te preken. En daarom wordt het ze verboden. Vreselijk! Moet je indenken dat jij aan kleine kinderen in de buurt, op een grasveld, een verhaal uit de Bijbel wilt vertellen, en dat de dominee dat verbiedt ...! Dat zou toch vreselijk zijn! En zo slecht is nu de roomse kerk in die tijd (en helaas doen ook sommige kerken hetzelfde in onze tijd) dat het verboden wordt om Gods Woord door te geven aan mensen op de straat. Maar Petrus Waldes en zijn volgelingen laten zich niet tegenhouden. Ze voelen wel dat ze God meer gehoorzaam moeten zijn dan mensen, ook dan een bisschop van de kerk. Dit alles gebeurt in de jaren rond 1170, dus meer dan 800 jaren geleden. In 1179 wordt er een grote kerkvergadering gehouden, waar de paus en veel kardinalen en aartsbisschoppen bijeen zijn. Ook twee van de 'Armen van Lyon' gaan erheen om te vragen om toestemming om toch te mogen preken. Maar het wordt ze niet toegestaan. Desondanks gaat Waldes door. Door de invloed van een andere beweging, namelijk van de Kartharen, krijgt hij er meer en meer erg in dat er heel veel mis is in zijn kerk. Daarom gaan hij en zijn volgelingen de mensen nu ook daartegen waarschuwen. En je begrijpt dat de bisschop nu nog bozer wordt. Zo komt er een heel nare situatie, die grote gevolgen zal hebben. Maar voordat dit gebeurt, is het nieuws van de 'Armen van Lyon' al verspreid door grote delen van Europa, vooral in Noord-Italië. Noord-Italië is in die eeuwen het centrum van Europa. Die streek heet Lombardije. In deze streek leeft al tientallen jaren kritiek op de luxe en de buitensporige weelde van de kerk, en allerlei andere misstanden. Door het nieuws van de 'Armen van Lyon' wordt de kritiek op de zonden van de kerk nieuw leven ingeblazen. Meer dan ooit wordt de Bijbel gelezen in de dorpjes en stadjes van het bergachtige Noord-Italië. Heel het dagelijkse leven in die stadjes en dorpjes wordt nu 'doorzuurd' door de boodschap van Gods Woord om heilig en sober te leven. Niet iedereen gaat al predikende het land door, maar wel wordt iedereen in zijn dagelijkse beroep een 'predikant'. Maar nu komt er ook vervolging. De roomse kerk laat het niet toe dat er zoveel kritiek op haar wordt rondverteld. En als men dan niet goedschiks wil zwijgen, dan maar kwaadschiks. Niet vrijwillig, dan gedwongen. En de kerkleiders organiseren opnieuw een kruistocht, nu niet tegen de mohammedanen in het Heilige land, maar tegen medechristenen in hun eigen land. Gedurende twintig lange jaren wordt dit deel van Europa met bloed doordrenkt door vreselijke vervolgingen! Sinds deze tijd heeft de roomse kerk de leus: elke ketter moet sterven! In 1215 wordt officieel door de kerk vastgesteld: ketters moeten vernietigd worden ...!