Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Mohammed is ons allen bij name bekend. Hij is de grote stich­ter van de valse godsdienst, naar zijn naam genoemd: het mohammedanisme. Zijn aanhangers spreken liever over `islam', omdat met dit Arabische woord wordt uitgedrukt, dat zij zich toewijden aan hun god, Allah. Waarom behandel ik deze godsdienst? Omdat ze als secte uit de Christelijke kerk is voortgekomen, rond het jaar 600, en omdat ze al die eeu­wen min of meer van grote en levensgevaarlijke invloed is geweest op de Christelijke kerk. De islam kan wel worden genoemd: Gods ontzaglijke oordeel over de verwereldlijkte kerk! De ware godsdienst is in die tijd bijna nergens meer te vinden. Alleen nog in eenvoudige gezin­nen of kloosters. Bijna niet meer in de officiële kerk. Daar­door is de kerk ook zo zwak in de geestelijke worsteling met de nieuw opkomende valse godsdienst. Binnen enkele generaties veroveren de moham­medanen ontzaglijk grote stukken van het Christelijke Middelland­sezee-gebied. Heel Noord-Afrika gaat voor het Christendom verlo­ren. Noord-Afrika waar Augustinus bisschop was en waar in zijn dagen honderden of duizenden bloeiende gemeenten waren. Ook het Arabisch schiereiland, Syrië, Turkije, Egypte ─ landen waar de Christelijke kerk eeuwen gebloeid heeft, worden door de gods­dienst van Mohammed veroverd en van het Christendom vinden we na korte tijd amper meer een spoor. Onvoorstelbaar. Als je hierover leest, kun je alleen maar intens verdrietig treuren en wenen! Wat is dit onvoorstelbaar erg! Hoe heeft dit kunnen gebeu­ren? De stichter, Mohammed, is opgevoed bij een verwaterd Christen­dom. Velen om hem heen hingen nog de oude heidense godsdien­sten aan. Ook waren er heel wat Joden. Het mohammedanisme is nu een mengelmoes van deze drie godsdiensten. Officieel gelo­ven de mohammedanen in dezelfde God als wij. Zij noemen hem Allah, omdat dat het Arabische woord voor `God' is. Maar in de praktijk, in diepste wezen, zijn de gedachten van Mo­hammed bedrog en is zijn leer vals. Hij heeft wel elementen uit de Bijbel, maar hij vermengt ze met zijn eigen fantasieën. Voorbeeld: ze geloven wel dat Jezus een profeet is, maar niet de Zaligmaker. Mohammed is diep onder de indruk van de grote oordeels­dag. Hij vreest er heel erg voor. Maar de meeste mensen leven zo opper­vlakkig ... Daarom voelt hij zich geroepen om zijn volksgeno­ten te waarschuwen. Zo komt Mohammed eroe om te zeggen dat de engel Gabriël hem bezocht om een nieuwe godsdienst te stich­ten.

In het jaar 622 is het mohammedanisme officieel gesticht. Tien jaar later sterft Mohammed, maar het Arabische schiereiland is dan al bijna helemaal voor de nieuwe godsdienst gewonnen. De godsdienst van de islam mist wezenlijke elementen van de Bijbel. Daarom is ze bedrog. Het heilige boek heet `Koran' (uit te spreken als `Koráán). Het grootste gebrek van de Koran is dat ze geen verzoening door Christus verkondigt. Eigenlijk bestaat heel de godsdienst van de islamieten hierin: door inspan­ning en verdien­sten zichzelf verlossen. Ook is de ver­houding tussen Allah en zijn aanbidders die van heer ─ knecht, anders dan die tussen God en Zijn volk: Vader ─ kind. Een God van liefde is voor mohammeda­nen ondenkbaar. Heel de plicht van deze valse godsdienst is dan ook uiterlijk, slaafs, niet uit liefde. Gebeden worden opgezegd, niet uit het hart. Er is geen vertrouwelijk gesprek met Allah, zoals Gods kinderen kennen in hun gebedsleven met hun hemelse Vader. Bekend is ook de vastenmaand, de ramadan. Zeer streng wordt hieraan de hand gehouden. Menselijk gesproken kunnen we res­pect hebben voor de aanhangers van deze godsdienst, omdat ze het uitwendig vaak strikt en nauw nemen. Maar beoordelen we de inhoud van deze godsdienst, dan moeten we zeggen: wat een wereld van verschil met het ware Christendom, waar niets is van dat zwoegen en zuchten, dat strenge soldatenregime. Het mohammedanisme kent ook polygamie, dat is dat een man meer dan één vrouw mag hebben; in strijd met Gods paradijsbe­doeling en met Jezus' onderwijs. Een vrouw telt bij de mohamme­danen amper mee. Ze kan zonder enige reden door haar man worden verstoten. De islam kent de `heilige oorlog'. Dat houdt in: andere gods­dien­sten hebben geen bestaansrecht. Vooral jodendom en Chris­ten­dom zijn in de loop van de tijden bloedig bevochten. 

Quis non fleret? Wie zou niet wenen?

Toen de kerk van Jezus Christus van Hem afweek en meer en meer en verval raakte en haar Heere verloochende, zond Hij beproevingen en verdrukkingen om Zijn ontrouwe gemeente op te voeden. De zwaarste beproeving en verdrukking was eeuwenlang de valse godsdienst van de mohammedanen. Wat bedoel ik met `vals'? `Onwaar, leugenachtig'. Mohammed leerde dat hij door God gezonden was met een zwaard. Dat hield in: zijn volgelingen moesten niet gaan redeneren met tegenstanders, maar ze moesten die overwinnen door het zwaard en dwingen tot aanvaarding van de islam. De heilige oorlog opende voor de trouwe strijders de deuren van het paradijs. Daarom waren moslims ook zo fanatiek: door hun strijd kwamen ze in de hemel. De opvolgers van Mohammed stichtten een staat, groter dan het immense Romeinse Rijk, van India tot de Atlantische oceaan. In 662 werden Syrië, Egypte, Iran en Irak en heel het Arabische schiereiland veroverd. In 637 werd Jeruzalem ingenomen en op de plaats waar eens de tempel van Salomo en later die van Herodes had gestaan, werd een beroemde moskee gebouwd: de Omar moskee, genoemd naar de bouwer. Duizenden Christelijke kerken werden verwoest of gebruikt als moskee. [Dat gebeurt momenteel ook, in het verwereldlijkte West-Europa, in Nederland.] In 711 vielen de mohammedanen Spanje binnen. Toen was heel Noord-Afrika al door hen veroverd. Het Christendom was daar uitgeroeid! Ook Spanje werd mohammedaans. Tot 1250 duurde deze mohammedaanse overheersing. De Christenen vluchtten naar het noorden en bleven acht eeuwen lang strijden tegen deze overheersing. Al die eeuwen door werden Christenen gruwelijk vervolgd. Pas in 1492 werden de laatste mohammedanen uit Spanje verdreven. In 732 trokken de overmachtige mohammedaanse veroveraars over de Pyreneeën Frankrijk binnen. Als God het toen had toegelaten zou heel West-Europa door het mohammedanisme onder de voet zijn gelopen en onder die invloed zijn gekomen. Maar de Heere liet dit in Zijn genade niet toe. In Poitiers werden de mohammedaanse legers vernietigend verslagen door Karel Martel / Strijdhamer. Zonder deze overwinning zou ook Nederland, menselijk gesproken, nu al twaalf eeuwen mohammedaans zijn geweest. De slag bij Poitiers in 732 is één van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van West-Europa! Laat ons niet vergeten, maar ook deze weldaad van God gedenken. In de vijftiende eeuw probeerden de mohammedanen, nu in de personen van Turken, het Oosten van Europa te veroveren. Het Balkan-schiereiland [waar tegenwoordig Albanië, Roemenië, Bulgarije en Joegoslavië liggen] was al eeuwen lang onder hun macht, maar nu veroverden de Turkse legers ook Hongarije en begonnen ze op te dringen naar Wenen. Tegenwoordig schijnt de islam vredelievend, maar dat is pas van de laatste anderhalve eeuw. En het is de vraag, gezien wat in islamitische landen gebeurt, of ze wel werkelijk vredelievend is, of dat dit slechts het masker is wanneer de islam niet kan wat ze wil. Het gevaar is groot, ook in onze tijd. Meer en meer moskeeën verrijzen, met overheidssteun, in ons voormalig Christelijk Nederland. We hebben reden te over om te vrezen! Eén van de redenen dat het in de achtste eeuw fout was gegaan met de Christelijke kerk in Noord-Afrika, is dat de kerk uiteindelijk geen volkskerk was geworden. Daarmee bedoel ik: De kerk had niet het volksleven geheel onder het beslag weten te leggen van Gods Woord. Veel kerkleiders waren tevreden met de uiterlijke vorm, zonder het hart te raken. Het Christendom was bij de massa van het volk helaas niet meer dan een dun laagje vernis. Vervolgens was de kerk in Noord-Afrika verdeeld. Er waren partijschappen. Men streed onder elkaar. Dit maakte de kerk zwak, toen de invasie van de mohammedanen kwam. Ook was het erg voordelig voor de islam dat de volken van Noord-Afrika al eeuwen onderdrukt werden door de Romeinen en de Grieken. Het Christendom was volgens velen de godsdienst van de onderdrukkers. Verder hebben de mohammedanen vaak via economische sancties en financiële maatregelen Christenen afvallig gemaakt. Christenen moesten bijvoorbeeld extra veel belasting betalen, maar werden ze van Christen moslim, dan kregen ze levenslang vrijstelling van belasting. Op deze manier bleven alleen ware Christenen over. En dat waren er maar een handjevol ...