Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Hoe moet ik omgaan met...

Fundamentalisme?

In het woord herken je meteen het woord ‘fundament’. Het gaat in deze geestesstroming om de fundamenten, en wel de fundamenten van het christelijke geloof, zoals de leer van de

-    creatie (de schepping, en niet evolutie),

-    incarnatie (de vleeswording van Gods Zoon uit de maagd Maria),

-    inspiratie (de onfeilbaarheid van de Bijbel door de Heilige Geest),

-    recreatie (de herschepping: wedergeboorte en rechtvaardiging).

Tussen 1910 en 1920 verscheen er in Amerika een serie boeken, getiteld The Fundamentals, over de belangrijkste onderwerpen van de Christelijke kerk, waarover toen verschil van mening was. Modernen of vrijzinnigen bestreden deze kernwaarheden. Zij die ze verdedigden, werden na korte tijd fundamentalisten genoemd. Het fundamentalisme als beweging heeft in de loop van de honderd jaar dat het bestaat wel wat wijzigingen ondergaan, maar het bestaat in Amerika nog steeds. Ook in onze tijd worden daar heel goede boeken uitgegeven over fundamenteel belangrijke onderwerpen, zoals hierboven genoemd. Sommigen gebruiken het woord ‘fundamentalisme’ als een soort scheldwoord; en men bedoelt dat die mensen kortzichtig zijn. Anderen gebruiken de aanduiding juist als eretitel om daarmee hun rechtzinnigheid te benadrukken. Maar dan ligt het farizeïsme op de loer… Maar afgezien van het speciaal Amerikaanse aspect is het goed om in de fundamenten of grondstukken van het geloof sterk te staan en om ze te verdedigen. Dit verdedigen moet wel op een christelijke manier gebeuren, zo dat je alle tegenstanders recht doet, niet scheldt en ironisch of sarcastisch bent. Maar leugen moet en mag bestreden worden. Nog belangrijker dan fundamentele waarheden van de Heilige Schrift te verdédigen, is ze zelf te gelóven. ‘Geloven’ niet alleen in de betekenis van ‘geloof hechten aan’, maar er met je hart in overgave van vertrouwen bij betrokken zijn:

-    als het gaat over de schepping: de Schepper kennen en eerbiedigen en Hem als zodanig te vertrouwen;

-    als het gaat over de menswording van Jezus Christus: Hem in Zijn vernedering nodig hebben en liefhebben;

-    als het gaat over de Goddelijkheid van de Schriften: alles wat daar in staat, over zonde en genade ‘gaarne aannemen’, zoals op de Pinksterdag gebeurde door de drieduizend die zalig werden.

-       als het gaat over wedergeboorte en vergeving ontvangen hebben!

Het fundamentalisme heeft ook gevaarlijke kanten:

-    dat je meent een christen te zijn omdat je zo Bijbels en rechtzinnig bent;

-    dat je aan de buitenkant van de dingen blijft steken, zonder de kern van de zaak, de bedoeling van God, te vatten;

-    dat je van de Bijbel een soort puzzelboek maakt, zonder de verbanden van de Schrift te beseffen;

-    dat je van bijzaken hoofdzaken maakt en misschien van dé hoofdzaak een bijzaak.

 

Het is goed om onderscheid te maken tussen ons eigen inzicht in de Schrift én de Schrift zélf. Wij kennen maar ten dele en dus past het ons om bescheiden te zijn. Anderzijds is de waarheid niet voor meer dan één uitleg vatbaar. En niet wíj bepalen wat er staat, maar de Schrift zélf is haar eigen uitlegster. Verdrietig is het te merken dat er alle eeuwen door strijd moet worden gevoerd om de waarheid tegen allerlei aanvallen te verdedigen. Maar dankbaar mogen we zijn dat geleerde gelovigen hun denkkracht daaraan geven om anderen te helpen om bij het Bijbelse getuigenis te blijven. Een goed voorbeeld hiervan is het boek Hoe bestaat het! Antwoord op meer dan 60 veelgestelde vragen over schepping, evolutie en de Bijbel. Het boek is uit het Engels vertaald en gaat onder andere over: of de aarde in zes dagen is geschapen en of de scheppingsdagen van Genesis 1 dagen van 24 uur waren; of de methoden die evolutionisten gebruiken om de ouderdom van fossielen en aardlagen te bepalen wel betrouwbaar zijn; hoe het mogelijk is om het licht te kunnen zien van sterren die miljoenen lichtjaren van de aarde verwijderd zijn, terwijl Gods Woord toch niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is als het gaat om de ouderdom van die aarde, die wel duizenden, maar niet miljoenen, laat staan miljarden, jaren is. Het boek gaat ook in op allerlei verkeerde dingen in de wereld, zoals het bestaan van roofdieren, terwijl God de dieren schiep zonder dat er dood en verderf was.

In een boekbespreking schreef ik daarover: Het lezen van dit boek was voor mij een genot: duidelijke antwoorden op de in discussie zijnde vragen. Na het lezen van dit uitnemende boek kan ik mij niet voorstellen dat theologen en predikanten – ook in onze kerken – nog onder de indruk kunnen zijn van de zogenaamde wetenschap, die zonder enig bewijs beweringen doet die de Bijbel tegenspreken. Al ben ik niet capabel om het wetenschappelijke gehalte van alles wat in dit boek beschreven is, te beoordelen, het komt mij zeer aanvaardbaar voor en ik beveel het lezen van dit boek dan ook heel graag aan, in het bijzonder bij de studerende jeugd!