Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

Als iemand niet gelooft, kan hij het zichzelf verwijten, heeft hij het aan zichzelf te danken. Zo zagen we vorige maand in artikel 5 van hoofdstuk I van de Dordtse Leeregels. Als iemand nu wel gelooft, heeft hij dat ook aan zichzelf te danken? Velen doen net alsof het antwoord 'ja' moet zijn. De remonstrantse tegenstanders van de orthodoxe 'vaderen' op de Dordtse Synode zeiden dat niet zomaar. Zij wisten heel goed dat geloof toch in zekere zin een gave van God was. Wat dat betreft zijn vele remonstranten van tegenwoordig nog arminiaanser dan Arminius zelf. Maar uiteindelijk zeiden de remonstranten toch: ja, het geloof is een daad en keus van de mens, niet zonder hulp van God, maar dan toch: een vrije keus van zijn eigen vrije wil.

     De Dordtse Leerregels zeggen nu (hoofdstuk I, paragraaf 5);

'De oorzaak of schuld van dat ongeloof, zoals ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar in de mens.

     Maar het geloof in Jezus Christus, en de zaligheid door Hem, is een genadige gave van God; zoals geschreven is: "Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave" (Efeziërs 2 vers 8). Insgelijks: "Het is u gegeven in Christus te geloven" (Filippenzen 1 vers 29).'

Onze kerk belijdt dus dat het niet waar is wat velen tegenwoordig zeggen en wat de remonstranten toendertijd ook (min of meer) zeiden. Wij besluiten niet vanuit onze vrije wil om te gaan geloven. We moeten dat wel, maar we doen dat niet. En we doen het niet, omdat we het niet willen, en ook niet kunnen. Daarom is het nodig dat God ons het geloof in Jezus Christus geeft. Hij moet het in onze harten werken, zal het er ooit zijn. Die keus voor Gods Zoon moet Hij in onze wil planten, anders kiezen we altijd het tegendeel - ik wel! Hoe komen de vergaderde orthodoxen daaraan? Dat baseren ze niet op hun eigen ervaring. Zeker, dat weten ze ook wel uit eigen ervaring, want al Gods ware kinderen gaan dat inleven: ik kan niet geloven, en mijn bestaan is er mordicus tegen om te geloven. Toch lezen we in artikel 5 niet: ... want zo en zo heeft God het ons zelf doen beleven ... Dat wás wel zo, maar dat gebruiken de synodeleden niet in hun strijd voor de waarheid en tegen de leugen. Ze weten dat zo'n argument niet geldig is. Geestdrijvers kunnen dat soort argumenten aanhalen. Dan zeggen ze: maar Gods volk leert het anders; of: maar ik heb het zo en zo geleerd. Dat kan wel zijn, maar daar heeft een ander niets aan. Als het gaat over de bevinding van Gods volk, dan mag het in een gesprek over de waarheid hoogstens zover gaan, dat je zegt, zoals Gods volk het zielsbevindelijk leert, maar nooit: omdat Gods volk het zielsbevindelijk zo of zo leert. Dat gebeurt in de Dordtse Leerregels ook een enkele keer. Maar als het gaat over de oorzaak en reden waarom ze iets belijden en waarom ze het tegenovergestelde afwijzen, dan lees je in de Dordtse Leerregels ALTIJD: zo staat het in de Bijbel. Zo ook in artikel 5. Twee Schriftplaatsen worden aangehaald: uit de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze en uit zijn brief aan de Christenen te Filippi. In beide verzen staat duidelijk dat het geloof een gave van God is. En dus niet een keuze van de mens. Een vraag: weet jij dat ook? Heb je het mogen beleven dat het geloof wel een gave van God MOET zijn, omdat jij geen geloof hebt?

Dan komt nu eindelijk een uitspraak over de uitverkiezing. Het is paragraaf 6. En de eerste vijf paragrafen zijn echt niet overbodig. Ze zijn zelfs niet alleen maar een noodzakelijke inleiding. Nee, ze horen wezenlijk bij een juist begrip van de Bijbelse leer van de uitverkiezing. Wat schrijft de Synode van Dordrecht nu in artikel 6?

'Dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt, sommigen niet begiftigt, komt voort uit Zijn eeuwig besluit. Want al Zijn werken zijn Hem van eeuwigheid bekend (Handelingen 15 vers 18), en Hij werkt alle dingen naar de raad van Zijn wil (Efeziërs 1 vers 11). Naar welk besluit Hij de harten der uitverkorenen, hoewel zij hard zijn, genadig vermurwt [= zacht maakt] en buigt om te geloven.'

Wanneer we in artikel 5 lezen over Gods gave van het zaligmakende geloof, dan is het begrijpelijk dat de vragen worden gesteld: 'Waarom geeft God dat geloof? En waarom wel aan de ene en niet aan de andere?' Het antwoord op deze vragen staat nu in artikel 6: Dat God aan de één het geloof wel geeft en aan de ander het geloof niet geeft, komt voort uit Zijn eeuwig besluit. God heeft het zo besloten. En dat mag Hij. God is GOD, en dus volstrekt vrij om te doen wat Hij wil. Vanwege Zijn wijsheid KAN Hij niets doen wat niet-wijs zou zijn; en vanwege Zijn rechtvaardige karakter KAN Hij niets doen wat niet-rechtvaardig zou zijn; maar verder kan en mag Hij precies doen wat Hij WIL. Daar ben ik het vanuit mijzelf lang niet altijd mee eens. Maar dat doet niets af van de zaak, dat het toch wel zo is. Daar moeten wij het mee eens leren worden. En daar mag je om vragen. Belijd het maar heel eerlijk hoe moeilijk je het vindt. Vertel maar aan de HEERE dat je er zo weinig of niets van snapt. Maar laat het niet-begrijpen geen reden zijn om het niet te aanvaarden, om het niet te willen aanvaarden. Laat het niet-begrijpen juist een reden zijn om te vertrouwen. Ja, dat is uiteindelijk het geheim: vertrouwen. Vertrouw je God alleen voorzover je Hem begrijpt? Of vertrouw je Hem ook in alles wat je niet begrijpt?