Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

'Hemelvaartsnut', daarover gaat het in de laatste vraag die de Heidelbergse Catechismus wijdt aan de wonderlijke en troostrijke geschiedenis van Jezus' opneming in de hemel. Om nog in één zin terug te komen op de les van vorige maand: ons nut is niet belangrijker dan Christus' Wezen. Toch mogen we er nu óók over nadenken wat de hemelvaart van Christus ons baat. Ons. Ja, wie is 'ons'? Dat geeft antwoord 49 duidelijk aan:

Vraag: Wat nut ons de hemelvaart van Christus?

Antwoord: Ten eerste, dat Hij in de hemel voor het Aangezicht van Zijn Vader onze Voorspreker is.

Drie dingen somt de Catechismus op als vrucht of resultaat voor ons van Christus' hemelvaart. Het eerste is: Christus is onze Voorspreker. Een voorspreker is een advocaat of pleitbezorger; iemand die zijn werk heeft in een rechtbank. Nu kom ik terug op de vraag: 'Ons. Ja, wie is 'ons'?' En ik antwoord: Er is baat / nut van Christus' hemelvaart voor criminelen. Ben jij door God erachter gebracht dat je een misdadiger bent, dan heb je een advocaat nodig. En ben jij er ook achter gebracht dat er geen enkele advocaat beschikbaar is onder de gestorven heiligen of de engelen (zoals de roomse kerk haar leden voorliegt), net zo min als onder de mensen op aarde - dán heb jij niet zomaar een advocaat nodig, maar déze Advocaat, Jezus Christus, de Rechtvaardige. Zo noemt de apostel Johannes Gods Zoon in zijn eerste brief (hoofdstuk 2 vers 1). Daarmee geeft hij aan dat Jezus Christus geen advocaat is van kwade zaken, maar een strikt eerlijke / rechtvaardige Advocaat.

Wil jij die? Dat houdt onder andere in dat Hij niet goed praat wat verkeerd is, maar dat Hij de Rechter van hemel en aarde bijvalt, wanneer wij schuldig staan en de wet daadwerkelijk hebben overtreden. Nou, denk je, dan kan ik net zo goed geen advocaat hebben; want ik ben schuldig aan al de geboden van Gods Wet en dus kan Jezus mij niet helpen ...

Daar heb je gelijk in en daar heb je geen gelijk in. Jezus kan jou niet van dienst zijn in díe zin dat hij probeert om je onder de straf vandaan te krijgen door bezwarende feiten te verzwijgen of zo. Dat wil Hij niet. En voor een Rechter Die alwetend is, helpt het ook niet. Maar toch kan de Heere Jezus ons van dienst zijn als Advocaat, ondanks dat er geen verzachtende omstandigheden kunnen worden aangevoerd voor onze criminaliteit, en ondanks dat Hij geen poging onderneemt om het recht te verdraaien, te verkrachten. Hoe dan? De apostel Johannes geeft ons de sleutel in handen door Hem nog een andere Naam te geven. Ik schrijf de tekst even voor je neer (I Johannes 2 vers 1-2):

"Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige; en Hij is een Verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld."

Jezus Christus is niet alleen de Rechtvaardige (de eerste Naam), maar ook de Verzoening voor onze zonden (de tweede Naam). Dat laatste betekent dat Hij als Voorspraak of Advocaat strikt eerlijk de kant van het Recht kan kiezen en tóch jou, rechtsverkrachter en wetsovertreder, vrij kan pleiten. Hij Zelf betaalde namelijk met Zijn dierbaar bloed aan het vloekhout van Golgotha voor die zonden van die misdadigers. Maar voordat Johannes hierop wijst, maakt hij de opmerking dat al wat er nu volgt, niet bedoeld is om de zonde te bagatelliseren / te verkleinen. Het heerlijke advocatenwerk van Christus is geen vrijbrief om te zondigen (zoals de valse aflaat-leer van de roomse kerk wel is). Daarom begint hij als volgt:

"Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt."

Is dat ook jouw besluit: niet te zondigen?; niet als je bij je kameraden bent, en niet als je alleen op je kamer bent. Nu niet en nooit! Is dit niet jouw vaste voornemen, dan is alle spreken over de Hemel-Advocaat lege praat, zinloos en onbedachtzaam de Naam van God de Zoon ijdel gebruiken: vloeken en spotten. Maar als het dan toch - elke dag, en elke week - blijkt dat je hebt gezondigd ...? Luister:

"Wij hebben een Voorspraak bij de Vader."

Hij is in staat én gewillig om te pleiten voor hel-waardigen, doem-waardigen. En laat dit geen 'goedkoop Evangelie' zijn, geen 'billige Gnade'. Maar laat ons hart - van schrijver en lezer - nu in vuur en vlam komen vanwege deze ontzagwekkend heerlijke boodschap: de Vader heeft er Zelf zorg voor gedragen dat er een Advocaat zou zijn, Die het voor Zijn arm en schuldig volk opneemt. Al verzondigen ze het dagelijks weer, al kunnen ze niets anders dan Gods toorn over zich halen, hun Vader bedroeven en krenken ...; toch wil God Zijn dierbare gunstelingen niet verstoten.

Nu even dezelfde zaak van de andere kant bekeken. Als je goed hebt nagedacht, heb je misschien wel de vraag gesteld: waarom is er voor Gods verzoende kinderen nog een Advocaat nodig? Want ja, let erop dat er in de Catechismus (en ook in de zendbrief van Johannes) niet staat dat Jezus een Voorspreker is bij de Rechter, maar bij de Vader. God is om Jezus' wil een verzoende Vader voor allen die vertrouwensvol in Christus' zoenoffer schuilen. Dan is het toch goed, voor eens en voor altijd! Of niet? Ja, en nee. Ja, maar niet zonder voortdurende tussenkomst van Jezus Christus. Lees de volgende twee uitspraken van de apostel Paulus maar, Romeinen 8 vers 33-34 & Hebreeën 7 vers 25:

"Wie zal beschuldiging inbrengen tegen Gods uitverkorenen? God is het Die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja, wat meer is: Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt." Hij kan ook volkomen zaligmaken degenen die door Hem tot God gaan, aangezien Hij altijd leeft om voor hen te bidden."

God heeft ze liefgehad met een eeuwige liefde - daarom heeft Hij ze uitverkoren. Hij heeft Zijn Zoon voor hen gegeven - Die is voor hen gestorven ...; en toch is Zijn werk niet af: Hij bidt nú aan de rechterhand van Zijn Hemelse Vader. En wanneer wij tot God gaan, kan en mag dit alleen door Hem, Christus. Wat kunnen we hieruit leren? Onder andere deze twee dingen: (1) hoe ontzaglijk ernstig God de zonde neemt, dat Hij Zelfs met Zijn geliefde kinderen geen vertrouwelijke omgang kan hebben buiten Jezus Christus om; (2) dat God compleet voorziet in alles wat ervoor nodig is dat zelfs de grootste misdadiger vrij tot God mag gaan!