Algemeen
Uitleg psalmen Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming De Nieuwe Psalmber... > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Geweldsteksten > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer

Hoofdstuk 3 van de Dordtse Leerregels gaat over de wedergeboorte van de mens door God en hoe deze plaatsvindt. In artikel 7 gaat het nog een keer over het middel dat God gebruikt om mensen te bekeren:

Deze verborgenheid van Zijn wil heeft God in het Oude Testament aan weinigen ontdekt, maar in het Nieuwe Testament (nu het onderscheid der volken weggenomen is) heeft Hij haar aan meer mensen geopenbaard. De oorzaak van deze onderscheiden toedelingen moet niet gesteld worden in de waardigheid van het ene volk boven het andere, of in het beter gebruik van het licht der natuur, maar in het totaal vrije welbehagen en de onverdiende liefde van God. Daarom moeten ook degenen aan wie buiten, ja, tegen alle verdiensten zo’n grote genade geschiedt, haar met een nederig en dankbaar hart erkennen, maar in de anderen, aan wie deze genade niet geschiedt, moeten zij met de apostel de gestrengheid en rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden, en die geenszins nieuwsgierig onderzoeken.

Wanneer je de wereldkaart beziet, en nagaat waar het christendom vaste voet gekregen heeft en waar niet, of de vraag stelt wanneer in een land en onder een volk de Bijbel bekend werd, dan zie je heel grote verschillen. Vraag je je af waarom het ene volk het evangelie wel te horen kreeg en dat andere volk niet, of waarom het ene volk eerder en het ander volk eeuwen later, dan blijft er alleen maar een diepe afgrond van onbegrijpelijkheid over. Daarover gaat het nu in dit 7de artikel. In de tijd van het Oude Testament heeft God de weg van zalig worden alleen geopenbaard aan de joden. De heidenen liet hij in hun eigen gekozen wegen wandelen. Ontstellende realiteit!

In de tijd van het Nieuwe Testament is het onderscheid tussen Israël en de heidenvolken weggenomen. Waarom? Louter en alleen omdat God dat wil! Nu gaat al tweeduizend jaar lang het evangelie de wereld rond. Wanneer we vervolgens in Handelingen 16 lezen dat de Heilige Geest niet toeliet dat Paulus in sommige streken preekte, en dat hij in andere streken wel mocht en moest preken, dan is ons hart verbaasd: waarom kwam het evangelie wél naar Europa (Troas – Filippi) en niet naar de binnenlanden van donker Afrika of van het zo afgodische Azië?? De Dordtse Leerregels zeggen nu: God heeft het zo gewild. Niemand is het waard. Daarom: aanbidt Gods vrijmacht!

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep