Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

"Great is Thy faithfulness", zo luidt een lied dat de kinderen op de Springford-school wel eens zingen. Het is een Bijbeltekst uit Klaagliederen 3:

"Uw trouw is groot."

Daar moet ik aan denken, nu ik verder ga om over de hemelvaart van Christus te schrijven. Deze trouw van Jezus Christus is namelijk in het geding, wanneer we Hem - als het ware - voor onze ogen naar de hemel zien gaan. Waarom? Omdat Hij heeft beloofd, dat Hij niet zal weggaan ... En nu gat Hij toch weg ...

Dit punt stelt de Heidelbergse Catechismus aan de orde in vraag en antwoord 47:

Is dan Christus niet bij ons tot het einde der wereld, zoals Hij ons beloofd heeft?

Je begrijpt dat deze vraag op komt. Want Christus heeft het Zelf gezegd. Het was ergens tussen opstandingsdag en hemelvaartsdag. Hij komt in Galilea Zijn discipelen opzoeken en Hij zegt de volgende drie dingen:

1."Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde."

2."Gaat dan heen, onderwijst al de volken, die dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb."

3."En zie, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen."

Het eerste is wel in overeenstemming met de hemelvaart van Christus; het tweede ook. Maar het derde? Is dat niet in tegenspraak met zijn vertrek? Als Hij weggaat, blijft Hij toch niet?! En als Hij blijft, gaat Hij toch niet weg?! Je zou deze vraag van de Catechismus kunnen beschouwen als een puzzel. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je zou deze vraag ook nieuwsgierig kunnen lezen en denken: ja dat is eigenlijk wel een probleem; hoe zit dat? Maar de vraag in onze Catechismus is veel ernstiger. Het gaat om twee lévensbelangrijke dingen. In de eerste plaats om de troost van Christus' gemeente; en in de tweede (nog belangrijker) plaats om de betrouwbaarheid van de Heere Jezus.

Om met het eerste te beginnen. Zonder Jezus' aanwezigheid is de Kerk verweesd. Wat is dat? Een wééskind. Dan is ze op deze aarde totaal eenzaam en helemaal troosteloos. Waarom dan? Nou, om de eenvoudige reden dat de band tussen Christus en Zijn volgelingen zó sterk is, dat ze elkaar niet kunnen missen. Verder zijn de vijanden van de Kerk van Jezus Christus zo sterk en listig, dat ze in zeer korte tijd wel hopeloos ten onder moet gaan, wanneer de Heere Jezus, haar trouwe Goede Herder, niet bij haar is. Kijk, dáárom belooft Jezus Zijn discipelen ook: Ik ben met u, ál de dagen, voor altijd. Daar komt bij: de opdracht die de Kerk moet vervullen is bovenmenselijk zwaar. Dat kan zij nooit zonder de aanwezigheid van haar Zaligmaker. Wat is die opdracht? Het twee punt dat Jezus zegt: de wereld ingaan om alle volken te onderwijzen. In het Grieks staat iets als: 'Ga dan heen, maak alle volken tot discipelen, leerlingen. Nou, hoe moeten die paar eenvoudige ex-vissers uit Galilea dát toch klaarspelen? Dat lukt ze nooit. In die vijandige, geleerd Griekse en Romeinse wereld gaan, waar alle mensen al hun eigen godsdienst hebben, vaak veel knapper en mooier dan die eenvoudige 'godsdienst' van Jezus ... Nee, zonder Jezus kunnen ze het wel vergeten. Dan kun je er net zo goed niet aan beginnen. Maar gelukkig, Jezus zegt (1) Mij is gegeven álle macht - Ik kan Mijn vijanden aan; Ik weet alle tegenstand tegen het Evangelie te overwinnen; en (2) Ik ben bij jullie als jullie de wereld ingaan. Jullie hoeven het werk niet zonder mij te klaren.

Maar ... Nu gaat Jezus toch weg. Nu gaat Hij naar de hemel. Nu verlaat Hij ze. Hoe moet dat nu? Is de Kerk niet door de hemelvaart van Christus eigenlijk bankroet; is het scheepje van de Kerk niet gekapseisd? En verder, is het naar de hemel gaan van de Heere Jezus niet hetzelfde als: Zijn gemeente in de steek laten? En betekent dit dan niet dat Hij ontrouw, onbetrouwbaar is? O, wat kunnen er veel twijfelvragen oprijzen in het hart van Gods kind! Twijfel is heel erg, allermeest wel als je aan God, an Zijn Zoon, twijfelt. Als je aan je eigen betrouwbaarheid twijfelt, kan dat niet zoveel kwaad. Of beter gezegd: het is wel goed om aan je eigen betrouwbaarheid te twijfelen, net als aan je eigen standvastigheid of wijsheid. Maar aan de betrouwbaarheid van Christus te twijfelen ..., dát zou erg zijn. Daarom moet het probleem van vraag 47 eerst worden opgelost (wat we DV volgende maand zullen doen). Nu zeg ik niet, dat de opstellers van onze Catechismus aan Jezus' betrouwbaarheid hebben getwijfeld. En ook zeg ik niet dat de discipelen na Jezus' hemelvaart eraan hebben getwijfeld of Jezus wel getrouw Zijn belofte zou nakomen. Integendeel, nadat ze Jezus ten hemel hadden zien gaan, gingen ze blij terug naar Jeruzalem. Ze vertrouwden er ten volle op, dat díe Jezus, Die nu weg was, toch niet weg was.

Ik wil je aandacht ten slotte vestigen op het woordje 'ons', dat in vraag 47 staat. Aan wie heeft de Heere Jezus beloofd, dat Hij bij ze zou zijn? Aan jou en mij? Welnee, wij waren er nog helemaal niet. Het is immers al bijna tweeduizend jaren geleden. Dus, logisch gezien moet er staan: is dan Christus niet bij Zijn discipelen tot aan het einde der wereld, zoals Hij hen beloofd heeft. Maar dit staat er niet. Er staat: 'bij óns', en 'zoals Hij óns beloofd heeft'. Hier zien we de gelovige 'redeneerkunst' van de Catechismus en van de hele kerk der Reformatie. Een belofte aan de discipelen gedaan, is ook aan óns gedaan, wanneer wij hetzelfde dierbare geloof deelachtig zijn. Dit blijkt in deze belofte nog des te sterker, want de discipelen zijn niet meer hier, terwijl Jezus toch zegt 'tot aan het einde der wereld'; en dus moet Hij wel bedoeld hebben: Ik ben en blijf bij jullie én allen die door jullie prediking in Mij zullen geloven. Het staat er niet letterlijk, maar het is wel de enige mogelijke gevolgtrekking. En een wettige gevolgtrekking uit een Bijbelwoord, is van hetzelfde kaliber als dat Bijbelwoord, waarvan het een gevolgtrekking is. Het woord van Jezus luidt: Ik ben met u. De gevolgtrekking is: Hij bedoelt met 'u' ook allen die bij die discipelen horen tot aan het einde van de wereld, de laatste dag van de wereldgeschiedenis. Moeilijk? Span je dan maar een beetje in, want het is de moeite waard, om ook vandaag zeker te weten dat Jezus mét Zijn Kerk is hier op aarde, ondanks alle sombere dingen, ondanks alle vijandschap, verwereldlijking en teleurstelling ...!